Har du frågor och beställningar angående ditt telefoniabonnemang, TV eller internet, kontakta Telias kundtjänst på 90 200.

Öppet: vardagar 08.00-21.00, lör + sön 10.00-18.00

För teknisk support och felanmälan är det också 90 200.


Vad göra innan felanmälan:
Stäng av alla nätanslutna produkter, fiberkonverter, router, TV-smartboxar, vänta några minuter, återstarta i nedan ordning:
Fiberkonverter, kolla vilka dioder som lyser och inte, är det släckt till vänster har du inkommande fel, dioder till höger anger statusen i ditt fastighetsnät. Är någon av dessa dioder släckta bör du kontrollera utrustningen efter fiberkonvertern. Starta router, se att du får fart på alla lampor, därefter TV-smartboxar och kolla att du får TV-bild.

Observera att eventuella fel också kan bero på de delar av ditt fastighetsnät som du själv har skaffat och kopplat in. Om dessa delar inte kommer från Telia kan de inte heller felanmälas till Telia vid stopp då det är din egendom.

Har det varit åska i din närhet så kan exempelvis strömadaptrar och elektronik tagit skada av elektromagnetisk puls.

Problem för enskilda anslutningar åtgärdas efter att boende felanmält sitt abonnemang till telias tekniska support och felanmälan via telefon 020-240 250, (felanmälans tid räknas från det att du anmält). Säg till kundtjänst att du har en kollektiv anslutning genom TakNet.

Problem för enskilda anslutningar åtgärdas efter att boende felanmält sitt abonnemang till telias tekniska support och felanmälan via telefon 90 200, (felanmälans tid räknas från det att du anmält). Säg till kundtjänst att du har en kollektiv anslutning genom TakNet.

Supporten är öppen: vardagar 08-21 samt lördagar och söndagar 10-18 och helgdag 09-17.


Om felet berör fler än tre boende-anslutningar, sker felanmälan genom TakNets försorg via TakNets ordförande. Men för att kunna göra det, kolla med dina grannar om de har samma fel, sen kan du höra av dig till ordföranden, på Taknets hemsida medlem/styrelse finner du kontaktuppgifter. TakNet är nätägare och det är kommunikationsoperatören/tjänsteleverantören, för närvarande TeliaSonera, som står för avbrottsersättning, vid fel fram till slutkund.
Nuvarande normalavtal som TakNet har säger att felavhjälpning och underhåll sker helgfri mån-fre 07.30-18.00 och åtgärdstid är inom 24 timmar.
Vid annat fel, typ avgrävning, skall kontakt tas med TakNet och den som är ansvarig för Ledningskollen i styrelsen, se hemsidan medlem/styrelse för kontaktuppgifter.​

Om DU eller av dig anlitad entreprenör gräver av den egna förbindelsen in till huset, mellan TakNets anslutningspunkt och dig, skall du: kontakta TakNets ordförande för vidare hjälp och information. TakNet ordnar kontakt mellan reparatör och dig, faktura tillställes dig direkt. Frågor i detta ämne besvaras av TakNets ordförande.

Bra att veta:
Fastighets- och områdesswitchar övervakas aktivt av telia och larm från dessa åtgärdas rutinmässigt av telias driftorganisation.

Bra att veta:
Ingen ersättning utgår från telia till den som har digital-tv från telia, om felet understiger fyra dygn från felanmälan.

Bra att veta vid grävarbete: 
Entreprenör och eller den som skall gräva, utanför egen tomt, skall alltid registrera grävarbetet på Ledningskollen.se. Då kommer alla ledningsägare i grävområdet som är anslutna till Ledningskollen.se att få information om grävningen och utsättning kommer att ske om det behövs. Utnyttjande av Ledningskollen.se är kostnadsfritt. 

Observera: Kontakta Ledningskollen.se minst 5 arbetsdagar före grävning för att medge tid för utsättning! Om det är akut, kontakta TakNet och den som är ansvarig för Ledningskollen.se hos TakNet, här krävs mail med efterföljande telefonsamtal, uppgift finner du på TakNets hemsida, medlem/styrelse.

För avgrävd kabel debiteras reparationskostnad +15%.

Adress till ledningskollen: https://www.ledningskollen.se/


Slutligen några tips:

Att hyra film/utöka TV-kanaler:

I
och med att TakNet har en sk kollektiv anslutning, så måste de som vill ha möjligheten att hyra film eller ha fler TV-kanaler ringa till kundtjänst på
90 200 och öppna ett eget konto. När man gjort detta så får man en egen PIN-kod. Detta för att inte föreningen ska bli fakturerade de eventuella filmer eller utökade antal TV-kanaler som medlemmarna beställer.
 

Övergång telefoni till bredbandstelefoni
Efter att du beställt överflyttning till bredbandstelefoni på
90 200.
Du kommer att få skriftlig bekräftelse, via snigelpost.
Du måste som det står på avtalet bekräfta via det nummer som står angivet.

Om den som är ägare och medlem till TakNet inte står som ägare till telefonabonnemanget, måste först en överlåtelse ske till taknetmedlemmen, detta utför kundtjänst utan kostnad.

När du har gått över till bredbandstelefoni anslutet till Taknets kollektiva avtal med telia, får du en hel del ekonomiska fördelar.
Ingen fast månadsavgift för telefon. Öppningsavgift och samtalsavgift per minut tillkommer enligt telias taxa.


Telia Mina Sidor 
TakNets rekommendation, skaffa dig ett gratis-ab. här, om Du inte redan har.
Det kommer att underlätta för dig när du vill ha koll på din anslutning och om DU exempelvis vill göra beställningar för din Triple-Play, (internet, TV och telefoni).

E-post hos telia
Du får med abonnemanget 5 epostadresser utan extra kostnad, du måste starta dem själv.
Antingen via Mina Sidor eller
90 200.
PS all framtida korrespondens med TakNet sker via föreningens hemsida och e-post, det står angivet i TakNets stadgar.
DU måste som medlem ordna detta.
10 % rabatt på produkter som du kan ha behov av för anslutningen får du hos telias butik i Affärshuset SIBA på Överby i Trollhättan.
Enligt ett avtal tecknat mellan TakNet och Teliabutiken Överby Trollhättan.
Ange att du är medlem hos Taknet, innan du betalar. 
Om butikspersonalen säger sig inte känna till detta avtal, ange att butikens chef Eva Rödin skrivit detta på anslagstavlan som butikspersonalen har att kolla händelser i butiken på.