Välkommen till

Ekonomiska föreningen TakNet med hemort i Vänersborgs kommun, Västra Götaland.Vi har som verksamhet att skapa och driva ett optiskt bredbandsnät. Vi finns i Dalsland öster om Frändefors, utmed Vänern i områdena Flybo, Ekenäs, Dereviken, Takan och Södra Timmervik.
Med framtida expansionsmöjlighet sträckan Gestadsvägen/Kasen via Ekenäs till Frändefors/södra sidan Timmerviksvägen, öster om 45:an.

5 juli 2020
Telefonförsäljare försöker sälja C More till medlemmar
Några av våra medlemmar har blivit uppringda av säljföretag som erbjuder anslutning till C More.
För TakNets medlemmar som önskar andra programkanaler finns bara ett alternativ att beställa: telia 90 200.
Ingen annan kundtjänst än telias kan ordna detta, då vi har en kollektiv anslutning.

TakNet fungerar inte som exempelvis i stan med villa/solo-anslutningar till olika nättjänstföretag.
TakNet är sin egen nättjänstleverantör, där vår förening i demokratiskt val bestämt att vi skall ha kollektiv anslutning, därmed är TakNet att jämföra med andra nätföretag.

Vi har byggt och driver vårt fibernät på lika sätt som, TeliaSonera, IP Only, Telenor, Tele2 etc. etc. bygger och driver sina fibernät. Men till skillnad mot dem är TakNet inte vinstdrivande.

Därav följer att TakNet har medlemsexempel på sänkta månadskostnader överstigande 500 kr, m a o enskilda anslutningar kan inte priskonkurrera tack vare att vi är vår egen fiber/nättjänstleverantör och icke vinstdrivande.

Det företag som nu är i farten är väldigt envetna med att säga att den de ringt kan skaffa exempelvis C More via dem, vilket är helt fel.
 
Vänligen Leif Höglund
Ordförande TakNet
 

Lars Jonsson

9 april 2020
Protokoll från årsmötet samt konstituerande styrelsemöte nu på webben
Medlem >> Protokoll 

Lars Jonsson

12 mars 2020
Tryckfelsnisse på senaste fakturan
Datumet för årsmötet som omnämns på den senaste fakturan är felaktigt. Rätt datum är den 24:e mars (som notisen nedan anger) och inget annat!
 

Lars Jonsson

4 februari 2020
Årsmöte tisdagen den 24:e mars kl 19:00 i Normanstorpet
Kallelse kommer att publiceras inom kort.
 

Lars Jonsson

14 januari 2020
Protokoll från höstens styrelsemöten nu på webben

Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

28 juni 2019
Telia informerar om TV-kanaler
"För en tid sedan (se nyhet nedan) informerade vi er om vår pågående förhandling med vår tv-leverantör Nent där risk fanns att vi skulle stänga ner vissa kanaler 1 juli.  

Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu är överens med vår leverantör om ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda er ett brett och bra innehåll. Vi önskar er mycket nöje med er tv-tjänst från oss.

Vi vill dock passa på att meddela att kanalerna eSportsTV och NFL Networks utgår ur vår leverantör Nents sortiment, och därför även utgår från Telias utbud från och med den 1 juli."

>> Läs mer på Telia (öppnas i nytt fönster)


Lars Jonsson

28 maj 2019
Telia informerar om TV-kanaler
Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler som kan komma att resultera i att några kanaler tas ur utbudet den 1 juli på obestämd tid. Det gäller kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT TV och TV3 Sport.

>> Läs mer på Telia (öppnas i nytt fönster)


Lars Jonsson

23 maj 2019
Protokoll styrelsemöte den 121 maj nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

7 maj 2019
Protokoll från senaste styrelsemöten samt årsmötet nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

11 februari 2018
Kallelse till årsmöte 2019 nu på webben
Årsmötet äger rum torsdagen den 28:e mars kl 19:00 på sedvanlig plats, Gestad bygdegård. Kallelse med föredragningslista kan läsas redan nu via länken nedan:
Medlem >> Protokoll
 

Lars Jonsson

15 februari 2018
Årsmöte torsdagen den 28:e mars kl 19:00 i Gestad bygdegård
Kallelse kommer att publiceras inom kort.
 

Lars Jonsson

14 februari 2019
Protokoll styrelsemöte den 12 februari nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

5 februari 2019
Protokoll styrelsemöte den 6 november nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

20 januari 2019
Bra pris på TV-paket Stor för TakNets medlemmar

Kostnaden för tv-paket Stor med kollektivt avtal, det vi i föreningen TakNet har med telia, är 329 kr/mån (ordinarie pris 399 kr/mån)
Om DU väljer att binda dig i 12 månader på detta tv-paket så erbjuder telia även tre fria månader.

Kostnaden för detta eller andra tilläggspaket får du på en egen faktura från telia, kvar är också den kostnad du betalar till TakNet.
Där telefoni, dataförbindelse, TV och service underhåll etc, ingår.

Vänligen
Leif Höglund
Ordförande
 

Lars Jonsson

22 december 2018
Tips: Antivirusskydd F-Secure via Telia

Antivirusskyddet Säker Surf från Telia har ersatts av F-Secure SAFE och skyddar mot virus, skadeprogram och intrång.

>> F-Secure SAFE via Telia
 

Lars Jonsson

21 december 2018
Mer information till nytillkomna

Eftersom nybyggnadsdelen inte är besiktigad och klarrapporterad eller godkänd mellan TakNet, vår entreprenör och telia så kan ni inte göra tilläggsbeställningar riktigt än. Här får ni avvakta mitt mail till er om klardatumet, först då finns TakNets utökning av antal anslutningar hos telia. Men surfa och titta på tv är som ni kanske redan sett möjligt!

Med vänlig hälsning
Leif Höglund
 

Lars Jonsson

13 december 2018
Slutlig information till nytillkomna om inkoppling på TakNet

  • Telias entreprenör ELTEL planerar att installera mediakonvertrar  17/12 0ch 18/12, ELTEL bokar in kunder på dessa datum.
  • Om man inte kan få igång sin utrustning med de inkopplings anvisningar som följer med kan man antingen ringa telias support på 90 200 eller beställa en tekniker som kommer och hjälper till kostnadsfritt.

Informationsblad från Telia.
 

Lars Jonsson

31 oktober 2018
Det närmar sig driftstart för de nytillkommna!
Telia har levererat teknikprylar för avhämtning hos Leif Höglund på Målarns.

  • 1x router inklusive bruksanvisning
  • 2x TV-dekoder
  • 2x kom-i-gång TV-dekoder
  • 2x TV fjärrkontroll
  • 2x kom-i-gång TV fjärrkontroll
  • samt diverse kablage och ett kuvert med personliga handlingar för start av TakNet abonnemanget hos telia.


Leif skriver så här om möjliga avhämtningstider:

För att du ska kunna hämta detta hos mig, måste du hålla dig till tiderna jag anger nedan:

Onsdag 31 oktober, hela dagen, ring samma dag innan.
Torsdag 1 november hela dagen, ring samma dag innan.
Fredag 2 november 09.00 till 12.00, ring samma dag innan.
Lördag 3 november 12.00-18.00, ring samma dag innan.
(Kan gå även söndag 4 november 14.00-18.00, ring samma dag innan)
Måndag 5 november  09.00-12.00, ring samma dag innan.
Onsdag 7 november  09.00-19.00, ring samma dag innan.
Torsdag 8 november  09.00-19.00, ring samma dag innan.

Andra tider än ovan kan jag inte lämna ut nedan utrustning, som ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap till TakNet.

Du når mig på 070-678 00 00, eller fasta linan 0521-25 42 00

Se nu till: efter du fått igång pryttlarna, skaffa dig e-postadress hos telia, du får 5 sådana utan kostnad i och med att du är medlem i TakNet
och ett fast telefonabonnemang, plus ett mobilt.
Har du redan ett fast telefonbonnemang, skall du kontakta telia för överflyttning till bredbandstelefoni hos kollektiva föreningen TakNet efter att DU driftsatt internet,
det är billigare att ha bredbandstelefoni än att ha ”gammal” analog telefonlinje.


För hjälp bygga nät inomhus: avtal finns med Yngves:
Se nyhet nedan från 24 september 2018


Vänligen Leif Höglund
Ordf. TakNet ek.förening


Lars Jonsson

27 oktober 2018
Telias driftstörning är nu åtgärdad
Den driftstörning som drabbat bland annat vårt område och som flera medlemmar ringt oss om är nu åtgärdad rapporterar Telia!
 

Lars Jonsson

15 oktober 2018
Tryckfelsnisse har varit i farten
I mötesprotokollet från 10 september angavs att TakNets nu pågående utbyggnad kan vara driftsatt om 3 - 9 månader. Rätt uppgift är 3 - 6 månader från augusti.
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

24 september 2018
Erbjudanden från Yngves
Installation av nätverksuttag
Inkoppling av TV, bredband och telefoni för fiberkunder

 

Lars Jonsson

24 september 2018
Protokoll styrelsemöte den 10 september nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

30 juni 2017
Protokoll styrelsemöte den 13 juni nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

14 juni 2018
Nästa faktura försenad
Nästa faktura har blivit försenad men kommer inom kort. Förfallodatumet kommer att vara den 31:e juli.
 

Lars Jonsson

14 juni 2018
EU-direktivet GDPR
TakNets styrelse har tagit till oss det nya EU-direktivet som nu landat i datalagringslagen som förkortat kallas GDPR.
Vilken vi kommer att följa.

Vänligen Leif Höglund


Läs mer om GDPR på Datainspektionen (länken öppnas i nytt fönster).
 

Lars Jonsson

2 maj 2018
Frågor och svar i sambad med fiberutbyggnaden på Kleverud, Takan och Timmervik under FAQ
FAQ-sidan
 

Lars Jonsson

16 april 2018
Protokoll från årets första tre styrelsemöten nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

15 februari 2018
Kallelse till årsmöte 2018 nu på webben
Årsmötet äger rum torsdagen den 15:e mars kl 19:00 på sedvanlig plats, Gestad bygdegård. Kallelse med föredragningslista kan läsas redan nu via länken nedan:
Medlem >> Protokoll
 

Lars Jonsson

15 januari 2018
Årsmöte torsdagen den 15:e mars kl 19:00 i Gestad bygdegård
Kallelse kommer att publiceras i februari.
 

Lars Jonsson

Intresserad av att ansluta din fastighet till TakNets fibernät?
Nedan finner du länkar till Fastighets-anslutningsavtal samt Medlemsansökan.

>> Fastighets-anslutningsavtal
>> Medlems-ansökan

Skriv ut blanketterna, fyll i dem och skicka till: TakNet, BOX 27, 
46221 VÄNERSBORG

Kontakta styrelsen:

Höjden av dumhet är att göra samma sak om och om igen och samtidigt förvänta sig ett annat resultat

Albert Einstein

Timaktuellt väder på Granåsen Ekenäs, Frändefors