Välkommen till

Ekonomiska föreningen TakNet med hemort i Vänersborgs kommun, Västra Götaland.Vi har som verksamhet att skapa och driva ett optiskt bredbandsnät. Vi finns i Dalsland öster om Frändefors, utmed Vänern i områdena Flybo, Ekenäs, Dereviken, Takan och Södra Timmervik.
Med framtida expansionsmöjlighet sträckan Gestadsvägen/Kasen via Ekenäs till Frändefors/södra sidan Timmerviksvägen, öster om 45:an.

31 oktober 2018
Det närmar sig driftstart för de nytillkommna!
Telia har levererat teknikprylar för avhämtning hos Leif Höglund på Målarns.

  • 1x router inklusive bruksanvisning
  • 2x TV-dekoder
  • 2x kom-i-gång TV-dekoder
  • 2x TV fjärrkontroll
  • 2x kom-i-gång TV fjärrkontroll
  • samt diverse kablage och ett kuvert med personliga handlingar för start av TakNet abonnemanget hos telia.


Leif skriver så här om möjliga avhämtningstider:

För att du ska kunna hämta detta hos mig, måste du hålla dig till tiderna jag anger nedan:

Onsdag 31 oktober, hela dagen, ring samma dag innan.
Torsdag 1 november hela dagen, ring samma dag innan.
Fredag 2 november 09.00 till 12.00, ring samma dag innan.
Lördag 3 november 12.00-18.00, ring samma dag innan.
(Kan gå även söndag 4 november 14.00-18.00, ring samma dag innan)
Måndag 5 november  09.00-12.00, ring samma dag innan.
Onsdag 7 november  09.00-19.00, ring samma dag innan.
Torsdag 8 november  09.00-19.00, ring samma dag innan.

Andra tider än ovan kan jag inte lämna ut nedan utrustning, som ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap till TakNet.

Du når mig på 070-678 00 00, eller fasta linan 0521-25 42 00

Se nu till: efter du fått igång pryttlarna, skaffa dig e-postadress hos telia, du får 5 sådana utan kostnad i och med att du är medlem i TakNet
och ett fast telefonabonnemang, plus ett mobilt.
Har du redan ett fast telefonbonnemang, skall du kontakta telia för överflyttning till bredbandstelefoni hos kollektiva föreningen TakNet efter att DU driftsatt internet,
det är billigare att ha bredbandstelefoni än att ha ”gammal” analog telefonlinje.


För hjälp bygga nät inomhus: avtal finns med Yngves:
Se nyhet nedan från 24 september 2018


Vänligen Leif Höglund
Ordf. TakNet ek.förening


Lars Jonsson

27 oktober 2018
Telias driftstörning är nu åtgärdad
Den driftstörning som drabbat bland annat vårt område och som flera medlemmar ringt oss om är nu åtgärdad rapporterar Telia!
 

Lars Jonsson

15 oktober 2018
Tryckfelsnisse har varit i farten
I mötesprotokollet från 10 september angavs att TakNets nu pågående utbyggnad kan vara driftsatt om 3 - 9 månader. Rätt uppgift är 3 - 6 månader från augusti.
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

24 september 2018
Erbjudanden från Yngves
Installation av nätverksuttag
Inkoppling av TV, bredband och telefoni för fiberkunder

 

Lars Jonsson

24 september 2018
Protokoll styrelsemöte den 10 september nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

30 juni 2017
Protokoll styrelsemöte den 13 juni nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

14 juni 2018
Nästa faktura försenad
Nästa faktura har blivit försenad men kommer inom kort. Förfallodatumet kommer att vara den 31:e juli.
 

Lars Jonsson

14 juni 2018
EU-direktivet GDPR
TakNets styrelse har tagit till oss det nya EU-direktivet som nu landat i datalagringslagen som förkortat kallas GDPR.
Vilken vi kommer att följa.

Vänligen Leif Höglund


Läs mer om GDPR på Datainspektionen (länken öppnas i nytt fönster).
 

Lars Jonsson

2 maj 2018
Frågor och svar i sambad med fiberutbyggnaden på Kleverud, Takan och Timmervik under FAQ
FAQ-sidan
 

Lars Jonsson

16 april 2018
Protokoll från årets första tre styrelsemöten nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

15 februari 2018
Kallelse till årsmöte 2018 nu på webben
Årsmötet äger rum torsdagen den 15:e mars kl 19:00 på sedvanlig plats, Gestad bygdegård. Kallelse med föredragningslista kan läsas redan nu via länken nedan:
Medlem >> Protokoll
 

Lars Jonsson

15 januari 2018
Årsmöte torsdagen den 15:e mars kl 19:00 i Gestad bygdegård
Kallelse kommer att publiceras i februari.
 

Lars Jonsson

8 december 2017
Förtydligande av senaste fakturan
Medlemar som har flera anslutningar kommer att få en faktura för dessa.
Vi gör så för att kostnaden att producera en faktura blir lägre än att göra fler till samma medlem.
 

Lars Jonsson

14 November 2017
Protokoll styrelsemöte den 9 november nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

12 oktober 2017
Protokoll styrelsemöte den 9 oktober nu på webben
Medlem >> Protokoll 
 

Lars Jonsson

Intresserad av att ansluta din fastighet till TakNets fibernät?
Nedan finner du länkar till Fastighets-anslutningsavtal samt Medlemsansökan.

>> Fastighets-anslutningsavtal
>> Medlems-ansökan

Skriv ut blanketterna, fyll i dem och skicka till: TakNet, BOX 27, 
46221 VÄNERSBORG

Kontakta styrelsen:

Höjden av dumhet är att göra samma sak om och om igen och samtidigt förvänta sig ett annat resultat

Albert Einstein

Timaktuellt väder på Granåsen Ekenäs, Frändefors